Historien bak Zero PKZero Pistolklubb ble stiftet 8. Juli 1985 i Oslo av Erling Langås Paulsen, og med seg hadde han sin gode venn Walter Wold.


Navnet Zero ble til da Ringnes Bryggerier ble forespurt om de var intressert i å sponse klubben med noen midler.

Det var de egentlig i utgangspunktet ikke, men hvis Ringnes Bryggerier fikk bestemme navnet på klubben så var de villige til å yte et bidrag på 40.000,-. Klubben hadde ikke noe navn på den tiden så det ble da godtatt av Erling Langås Paulsen.

Dette var i den perioden da Lettølet Zero ble lansert i Norge av Ringnes bryggerier.

Samtidig ble det også stemt for at klubben skulle forbli en liten klubb og dermed ikke ha flere medlemmer enn 30.


I 1999 døde Erling Langås Paulsen og Walter Wold sto da igjen alene om å drive Zero Pistolklubb.

I September 2000 henvendte Walter Wold seg til Tom Strøm om han var intressert i å drive klubben videre. Tom Strøm, som har vært medlem av Zero Pistolklubb like lenge som den har eksistert, så på dette som en ære og sa seg selvfølgelig villig til dette.


Etter at Tom Strøm overtok klubben har aktivitetsnivået økt. Klubbens hovedgeskjeft er feltskyting, men det skytes også rifle, hagle og svartkrutt.


Klubben er medlem av:

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Bærum kommune, og er medlem av Bærum idrettsråd.


Zero Pistolklubb er en av de mest aktive klubber innen feltskyting. Ca. 30 % av medlemsmassen er aktive konkurranseskyttere.


Klubben har sin faste treningsdag på tirsdag og lørdag på Dønski, hvor vi satser på gode resultater og sosialt samvær med kaffe og kaker.


Klubben trener i tillegg til Høgåsbanen på Sollihøgda noen lørdager om sommeren.

Her skyter vi også Jeger Trap og Rifle.