Styret

Fellesmail

 

styret@zeropk.com

Tom Strøm

Leder

46 42 17 27

tomstro4@online.no

(Tom treffes på mobil etter 16.00)

 

 

 

Roar Veum

Nestleder

90 86 05 43

roar@veum.org

Merethe Støtterud

Kasserer

94 54 80 66

the.m@getmail.no

Trond Joelson

Styremedlem

91 19 13 20

tj@bygg.no

Martin Schulte

Styremedlem

90 70 54 51

masc@live.se

 

 

 

 

Merethe Støtterud

Medlemsansvarlig

94 54 80 66

the.m@getmail.no

Erik Bjerke

Webansvarlig

93 87 36 39

web@zeropk.com

Zero Pistolklubb

Postboks 79

1300 Sandvika

 

Org. nr. 993 973 246

Kontonummer: 1503 21 91042

 

Klubb ID 64764