STYRET

Tom Strøm (Treffes på mobil etter 16.00)

Leder

46 42 17 27

e-mail

Erik Bjerke

Nestleder

93 87 36 39

e-mail

Merethe Støtterud

Styremedlem/Kasserer

94 54 80 66

e-mail

Martin Schulte

Styremedlem

90 70 54 51

e-mail

 

Styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret e-mail

Zero Pistolklubb

Postboks 79

1300 Sandvika

 

Org. nr. 993 973 246

Kontonummer: 1503 21 91042

HJEMMESIDEN

 

 

Erik Bjerke

webansvarlig

e-mail