Styret 

Fellesmail


Tom Strøm 

Leder

46 42 17 27

(Tom treffes på mobil etter 16.00)
Erik Bjerke

Nestleder

93 87 36 39

Merethe Støtterud

Kasserer/ styremedlem

94 54 80 66

Roar Veum

Styremedlem

90 86 05 43

Ensar Sabanovic

Styremedlem

45 39 45 70

Merethe Støtterud

Medlemsansvarlig

94 54 80 66

Erik Bjerke

Webansvarlig

93 87 36 39

Zero Pistolklubb

Postboks 79

1300 Sandvika


Org. nr. 993 973 246

 

Kontonummer: 1503 21 91042


Klubb ID 64764