Ferdighetsmerke


De som har skutt seg opp i klasse eller opprettholdt klasse A, B eller C kan bestille NSF ferdighetsmerke

(gull, sølv, bronse) hos Tom.

Prisen vil være ca kr 100 pr. stk.

PLAKETTSTEVNER


Minst 10 stevner, hvorav minst 5 approberte stevner gir plakett, som viser at du er konkurranseskytter.


Enkelte stevner vil IKKE være plakett - disse blir tydelig merket i aktivitetskalenderen.


HUSK å gi beskjed til styret om du er på et approbert feltstevne som ikke står i aktivitetskalenderen.

Bruk av våpen med kompensator er forbudt på Dønski.Skyting med kompensator avgir kraftig støy som er til stor sjenanse for andre skyttere og kan samtidig bli hørt ut av huset (Ref. naboklage på støy).

Zero Pistolklubb har nå egen side på Facebook.


Kort og enkelt, søk etter Zero Pistolklubb og søk deretter

om medlemmskap.


Gruppen er lukket og kun for medlemmer.


VIKTIG; For oppdatert offisiell informasjon må du fortsette å følge med her på hjemmesidene våre.

Zero Pistolklubb har inngått klubbavtale med 2alfa. Du kan besøke dem her: www.2alfa.no

Avtalen innebærer også avtale om medlemsrabatt.


 


Om du vil benytte rabatten, vis medlemskortet ditt når du handler i butikken.

Tenker du å bestille via internett, kan du få en rabattkode fra styret styret@zeropk.com

SKIVELAPPER MÅ NÅ HOLDES AV DEN ENKELTE SKYTTER


Årsmøtet har 25. februar 2015 besluttet at alle skyttere på våre baner nå må holde seg med skivelapper selv.


Det vil være mulighet for å kjøpe ruller med skivelapper på Dønski.

Pris kr. 50,- pr. rull.


På interne stevner vil klubben fortsatt holde skivelapper.