Styret 

Fellesmail


Tom Strøm 

Leder

46421727

(Tom treffes på mobil etter 16.00)
Erik Bjerke

Nestleder

93873639

Merethe Støtterud

Kasserer/ styremedlem

94548066

Roar Veum

Styremedlem

90860543

Erik Bjerke

Webansvarlig

9387639

Zero Pistolklubb

Postboks 79

1300 Sandvika

Besøksadresse

Dr.Jenssensvei 83

1346 Gjettum


Org. nr. 993 973 246

 

Kontonummer: 1503 21 91042


Klubb ID 64764


Kart til Dr.Jenssensvei 83