Styret 

Fellesmail


Tom Strøm 

Leder

46421727

(Tom treffes på mobil etter 16.00)
Erik Bjerke

Nestleder

93873639

Merethe Støtterud

Kasserer/ styremedlem

94548066

Roar Veum

Styremedlem

90860543

Merethe Støtterud

Medlemsansvarlig

94548066

Erik Bjerke

Webansvarlig

9387639

Zero Pistolklubb

Postboks 79

1300 Sandvika

Besøksadresse

Dr.Jenssensvei 83

1346 Gjettum


Org. nr. 993 973 246

 

Kontonummer: 1503 21 91042


Klubb ID 64764


Kart til Dr.Jenssensvei 83